Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αξιοποίηση Δεδομένων Ανάλυσης

icon

Η κατανόηση του ποιοι είναι οι πελάτες μας και τι τους κάνει να πληρώνουν αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην ανταγωνιστική αγορά του σήμερα.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η CINSIGHT προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων με σκοπό να βοηθήσει τον Οργανισμό να «απελευθερώσει» τις δυνατότητες και την δυναμική που κρύβεται στα δεδομένα που αφορούν τον πελάτη του. Η ανάλυση του ιστορικού των χαρτοφυλακίων απαιτήσεων δίνει τη δυνατότητα χειρισμού κρίσιμων οικονομικών πληροφοριών που επηρεάζουν τη ρευστότητα της επιχείρησής σας.

Η διαχείριση της πληροφορίας που αξιοποιείται στην ανάλυση βασίζεται σε πηγαία δεδομένα από οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης καθυστερήσεων (collection software) ή εξυπηρέτησης πελάτη (CRM) διαθέτει ο Οργανισμός.

Ένας χρυσός κανόνας που ισχύει για την ανάλυση των δεδομένων είναι ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά όσο τα δεδομένα είναι ακριβή και «καθαρά». Η CINSIGHT έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθόδους που θα εξασφαλίσουν την καθαρότητα και πληρότητα των δεδομένων ώστε η ανάλυσή τους να παρέχει ασφαλείς και χρήσιμες εκτιμήσεις.

Data Mining και Analytics της StatConsulting

Με την κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων, οι διαδικασίες διαχείρισης περιορίζουν σημαντικά το κόστος τους, ενώ το χειρονακτικό μέρος εστιάζει στις τεχνικές και ικανότητες των στελεχών και υπαλλήλων να διαχειριστούν τον πελάτη.
Έμφαση στην αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων. Έμφαση στην ευελιξία που παρέχεται στον αναλυτή να διαχειριστεί τα δεδομένα του οργανισμού.
Η CINSIGHT αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την εταιρεία StatConsulting www.statconsulting.eu που εδρεύει στην Βαρσοβία, Πολωνία.

Οι λύσεις που παρέχονται συνδυάζουν την τεχνική αρτιότητα και ευελιξία της StatConsulting με την εμπειρία και γνώση της Ελληνικής αγοράς, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξής περιοχές:

Το Εργαλείο Επιχειρησιακής Ευφυΐας CorRal BI

Το CorRal είναι ένα εργαλείο επιχειρησιακής ευφυΐας με εφαρμογή στη διαχείριση χαρτοφυλακίων καθυστερήσεων. 
Αξιοποιεί υποδομές που ήδη διαθέτει ο Οργανισμός συνεργάζεται με όλα τα γνωστά συστήματα CRM & ERP: (Kimball Group Methodology) και προσφέρει:

  • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και της παραγωγής
  • Ελευθερία στο χρήστη να επιλέξει το επίπεδο λεπτομέρειας που θέλει.
  • Προσαρμογή στις απαιτήσεις του ρόλου κάθε χρήστη, από το στέλεχος μέχρι τον προϊστάμενο ομάδας.
  • Παροχή της πληροφορίας άμεσα

Το CorRal αποτελεί εργαλείο για:

  • Το διαρκή ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων (data cleansing, de-duplication, κλπ.)
  • Την αξιολόγηση της παραγωγικής εργασίας που εκτελείται εσωτερικά και από εξωτερικούς συνεργάτες
  • Συγκριτική αποτίμηση – benchmarking (προϊόντων, παραγωγικών ομάδων, κατηγοριών καθυστέρησης, προσωπικού, συνεργατών, αναθέσεων)

Περισσότερα...