Σχετικά με την Cinsight

Λίγα Λόγια για την εταιρεία

Η CINSIGHT Advisory Ltd εξειδικεύεται στη διαχείριση πιστωτικών χαρτοφυλακίων, προσφέροντας υπηρεσίες και εργαλεία βελτιστοποίησης απόδοσης, με εφαρμογή, τόσο σε ενεργά πελατολόγια, όσο και σε χαρτοφυλάκια καθυστερήσεων. Η μεθοδολογία που εφαρμόζει βασίζεται σε πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί και έχουν φέρει αποτελέσματα σε μεμονωμένα χαρτοφυλάκια. Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στον πελάτη και την πορεία του μέσα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μέχρι σήμερα καταλήγουμε σε αντικειμενικές διαγνώσεις και προβλέψεις ώστε να στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων από την διοίκηση της.

Η εταιρεία συγκεντρώνει μοναδική τεχνογνωσία στους τομείς της διαχείρισης καθυστερήσεων, πιστωτικού ελέγχου και εξυπηρέτησης πελατών και διαμορφώνει λύσεις που δημιουργούν αξία στον πελάτη, προσφέροντας:

  • Αύξηση της απόδοσης στις χρηματοροές
  • Έλεγχο του κόστους
  • Πλήρη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου προς διαχείριση

Επενδύουμε συνεχώς στην περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες και βελτιώσεις για να είμαστε μπροστά από τις ανάγκες των πελατών μας, ενσωματώνοντας τεχνογνωσία και τις καλύτερες πρακτικές σε επιχειρηματικές λύσεις ικανές να δώσουν μια πραγματική πρόταση αξίας.


 

Ομάδα

Δέσποινα Μπαρδακίδου

Επικεφαλής της εταιρείας CINSIGHT Advisory από το Δεκέμβριο του 2011 με στόχο να διευρύνει και να αναπτύξει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Απαιτήσεων. Με 17 χρόνια ποικίλης εμπειρίας από διαφορετικούς κλάδους και πολυεθνικούς οργανισμούς στους τομείς της υγείας, της χρηματοοικονομικής πληροφορίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαθέτει εξειδίκευση στην αναδιάρθρωση και βελτίωση διαδικασιών, τη χάραξη στρατηγικής και την υλοποίηση του σχεδιασμού, τη διαχείριση ανθρώπων και ηγεσία διαχείρισης έργων αλλαγής σε διακλαδικά και πολυτομεακά έργα.

Μαρία Μυζήθρα

Με πολύχρονη εμπειρία στον Τραπεζικό τομέα και επιτυχημένη θητεία σε επιτελικές θέσεις τόσο εμπορικής διεύθυνσης όσο και διαχείρισης μεγάλων έργων, η Μαρία ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 2012 τους τομείς Business Development και Training της εταιρίας. Με βασικές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής και μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε Banking & Marketing είναι φανατική οπαδός της ανάπτυξης που στηρίζεται στους ανθρώπους. Στο πλαίσιο της «δια βίου μάθησης» που εφαρμόζει πρώτα στον εαυτό της, έχει αναπτύξει και προσφέρει στις επιχειρήσεις πελάτες της εταιρίας εκπαιδευτικά προγράμματα και μεθόδους mentoring & coaching, που βοηθούν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση και την ομαλή ενσωμάτωση των αλλαγών, που αυτές πραγματοποιούν στο πλαίσιο των έργων ανάπτυξης και βελτίωσής τους.

Ελένη Φωτάκη

Η Ελένη έχει να επιδείξει 20ετή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων έχοντας εργαστεί σε Τράπεζα, εταιρείες ενημέρωσης και μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Αξιοποιώντας τα εφόδια που παρέχει ένα πολύ καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, εμπλούτισε τις γνώσεις της και τη συνεχή κατάρτισή της μέσα από σειρά σεμιναρίων αλλά και από την επαγγελματική της εξέλιξη στην πορεία αυτών των ετών. Συμμετέχει στην εταιρία μας ως senior consultant σε θέματα collection και έχει ενεργό ρόλο στα σχετικά projects και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εταιρίας μας.