Αγορές ανά Κλάδο

Outsourcers: Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλών, Δικηγορικές Εταιρείες, Call Centers

Οι λύσεις της CINSIGHT Advisory προς τις εταιρείες outsourcing βασίζονται στην εμπειρία του τρόπου λειτουργίας τους που συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Χαμηλό μέσο μισθολόγιο
  • Υψηλή τεχνογνωσία στο αντικείμενο
  • Εξυπηρέτηση πολλαπλών πολιτικών (multi-policy)
  • Αυξημένη ανάγκη προστασίας προσωπικών δεδομένων (ειδικά δεδομένου ότι ο ρόλος τους είναι αυτός του διαχειριστή και όχι του ιδιοκτήτη)
  • Πολιτική ασφαλείας πληροφοριών, πρόσβασης, εργασίας

Οι υπηρεσίες της CINSIGHT είναι εστιασμένες στις ανάγκες των εταιρειών αυτών με προτάσεις που επιτρέπουν άμεσα και αποτελεσματικά τη δημιουργία ωφέλειας για την εταιρεία και την κερδοφορία της προσφέροντας:

  • Μελέτες αξιολόγησης περιβάλλοντος λειτουργίας.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης πελατολογίου, αξιολόγησης χαρτοφυλακίων, αξιολόγησης προσωπικού, segmentation, στοχοθέτηση και προγραμματισμό. Οι διαδικασίες αυτές σκοπό έχουν να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας αυξάνοντας την παραγωγικότητα των υφιστάμενων πόρων.
  • Κεντρικό σύστημα αναφορών, CorRal
  • Διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  • Επαγγελματική, εκπαίδευση σε agents, supervisors, managers