Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Data Mining και Analytics της StatConsulting

Με την κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων, οι διαδικασίες διαχείρισης περιορίζουν σημαντικά το κόστος τους, ενώ το χειρονακτικό μέρος εστιάζει στις τεχνικές και ικανότητες των στελεχών και υπαλλήλων να διαχειριστούν τον πελάτη.
Έμφαση στην αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων. Έμφαση στην ευελιξία που παρέχεται στον αναλυτή να διαχειριστεί τα δεδομένα του οργανισμού.
Η CINSIGHT αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την εταιρεία StatConsulting www.statconsulting.eu που εδρεύει στην Βαρσοβία, Πολωνία.

Οι λύσεις που παρέχονται συνδυάζουν την τεχνική αρτιότητα και ευελιξία της StatConsulting με την εμπειρία και γνώση της Ελληνικής αγοράς, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξής περιοχές: