Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Εργαλείο Επιχειρησιακής Ευφυΐας CorRal BI

Το CorRal είναι ένα εργαλείο επιχειρησιακής ευφυΐας με εφαρμογή στη διαχείριση χαρτοφυλακίων καθυστερήσεων. 
Αξιοποιεί υποδομές που ήδη διαθέτει ο Οργανισμός συνεργάζεται με όλα τα γνωστά συστήματα CRM & ERP: (Kimball Group Methodology) και προσφέρει:

 • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και της παραγωγής
 • Ελευθερία στο χρήστη να επιλέξει το επίπεδο λεπτομέρειας που θέλει.
 • Προσαρμογή στις απαιτήσεις του ρόλου κάθε χρήστη, από το στέλεχος μέχρι τον προϊστάμενο ομάδας.
 • Παροχή της πληροφορίας άμεσα

Το CorRal αποτελεί εργαλείο για:

 • Το διαρκή ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων (data cleansing, de-duplication, κλπ.)
 • Την αξιολόγηση της παραγωγικής εργασίας που εκτελείται εσωτερικά και από εξωτερικούς συνεργάτες
 • Συγκριτική αποτίμηση – benchmarking (προϊόντων, παραγωγικών ομάδων, κατηγοριών καθυστέρησης, προσωπικού, συνεργατών, αναθέσεων)

Οι κατάλληλοι μηχανισμοί και δείκτες είναι σε εφαρμογή ώστε να παρακολουθούν και υποδεικνύουν τη σύνδεση της απόδοσης από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, συγκριτικά με τους στόχους που έχουν τεθεί και να βοηθούν/ στηρίζουν ανάλογες διορθωτικές ενέργειες. Έτσι εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός έλεγχος για το αναμενόμενο αποτέλεσμα που φτάνει μέχρι και το επίπεδο επιλογής του κατάλληλου χειριστή για το ανάλογο τμήμα του χαρτοφυλακίου. Η βασική του διαφοροποίηση είναι ότι α) δέχεται δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους και β) η χρήση των KPI’s δίνει αξία στα δεδομένα.

Η CINSIGHT έχει αναπτύξει και αξιοποιεί μια πλούσια βιβλιοθήκη δεικτών απόδοσης KPI’s που είναι ενσωματωμένοι στο CorRal και αφορούν σε:

 • Δείκτες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
 • Δείκτες οικονομικής διαχείρισης
 • Δείκτες διαχείρισης παραγωγής

Ενδεικτικά περιλαμβάνει αναφορές όπως:

 • Daily/ Monthly Production, όπου ο υπεύθυνος παρακολουθεί τα αποτελέσματα της ομάδας του ή της ομάδας του εξωτερικού συνεργάτη συγκριτικά και με τα ανάλογα κόστη σε τακτική ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια βάση
 • Συγκριτική Απόδοση Χαρτοφυλακίου η οποία παρακολουθεί τον αριθμό ενεργειών, υποσχέσεων, εισπράξεων και κόστους διαχείρισης
 • Ταχύτητα Απόκρισης και λήψης αποτελέσματος στην οποία παρακολουθείται η απόσταση μεταξύ ανάθεσής του χαρτοφυλακίου μέχρι την ανάληψη της πρώτης ενέργειας, υπόσχεσης, πληρωμής.
 • Recovery Rates Analysis η οποία παρακολουθεί ποσοστά εισπραξιμότητας στην αρχική οφειλή ανά bucket και προϊόν

Το CorRal προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των επίπεδων διοίκησης, ανάλογα με το εύρος αρμοδιοτήτων που έχει κάθε επιχειρησιακός ρόλος στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και στην επιχειρησιακή του απόδοση: υπεύθυνος προϊστάμενος, διευθυντής, ανώτερο στέλεχος και διευθύνων σύμβουλος.