Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Διαχείριση Έργων

icon

Για τη CINSIGHT η διαχείριση έργων σε τομείς που αφορούν στην οργάνωση της διαχείρισης Καθυστερήσεων και Εξυπηρέτησης πελατών σημαίνει αποτελεσματικές υπηρεσίες στο λειτουργικό σχεδιασμό, τη διασφάλιση και τη διαχείριση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που είναι συνδεδεμένοι με το έργο από τη σύλληψη της αναγκαιότητάς του μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

Έργα αυτής της κατηγορίας αφορούν σε:

 1. Διαμόρφωση Τμήματος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και Εισπράξεων – Customer Service & Collections με αντικείμενο την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και τη διαχείριση απαιτήσεων.
 2. Αξιολόγηση και αναδιαμόρφωση λειτουργίας του Τμήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, διαχείριση απαιτήσεων και πιστωτικού έλεγχου.
 3. Επέκταση, ή αναδιαμόρφωση μέρους των δραστηριοτήτων των τμημάτων που σχετίζονται με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, την διαχείριση απαιτήσεων και τον πιστωτικό έλεγχο:
  1. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
  2. Διαμόρφωση νέων πολιτικών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  3. Διαμόρφωση νέων υπηρεσιών και διαχείρισης
  4. Επέκτασης δραστηριοτήτων, αξιολόγησης παραγωγικών τμημάτων κ.λπ.