• Υπηρεσίες Βελτίωσης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών

  Η Cinsight, με προσαρμοσμένες υπηρεσίες Βελτίωσης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών, βοηθά την επιχείρηση σας να επιταχύνει το χρόνο και να δημιουργήσει αξία, να εκτιμήσει τον κίνδυνο και να επιτύχει την μέγιστη δυνατή απόδοση. Read More
 • Πολιτική Διαχείρισης Απαιτήσεων

  Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απαιτήσεων αποτελεί προτεραιότητα κάθε εταιρείας, γιατί είναι πηγή άμεσης ρευστότητας. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής που θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία του Οργανισμού. Read More
 • Διαχείριση Έργων

  Για τη Cinsight η διαχείριση έργων σε τομείς που αφορούν στην οργάνωση της διαχείρισης Καθυστερήσεων και Εξυπηρέτησης πελατών σημαίνει αποτελεσματικές υπηρεσίες στο λειτουργικό σχεδιασμό, τη διασφάλιση και τη διαχείριση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που είναι συνδεδεμένοι με το έργο από τη σύλληψη της αναγκαιότητάς του μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Read More
 • Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων

  Ο Στόχος μας: Να σας παρέχουμε τις γνώσεις που χρειάζεστε για να πετύχετε τους Στόχους σας. Μαζί θα αναζητήσουμε τις διαφορετικές ευκαιρίες χρηματοδότησης, και θα υποστηρίξουμε την εταιρία σας στη διαμόρφωση κατάλληλης επιχειρηματικής στρατηγικής, επιλογή της αποδοτικότερης λύσης και συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής της. Read More
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση

  Οι κύκλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης της Cinsight Advisory βελτιώνουν τους παραγωγικούς δείκτες του προσωπικού της επιχείρησης. Τα προγράμματά μας, εφαρμοσμένα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας, μεταφέρουν γνώση και αναπτύσσουν δεξιότητες για αποτελεσματική διαχείριση του δικού σας πελατολογίου. Read More
 • Αξιοποίηση Δεδομένων Ανάλυσης

  Τα δεδομένα που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την πραγματική εικόνα για τον πελάτη σας και τη συμπεριφορά του είναι σε διαφορετικές μορφές και μπορεί να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε πολλά διαφορετικά συστήματα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνο όταν εξασφαλίζεται η δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης τους σε μια πηγή εύκολα, γρήγορα και χωρίς διακοπή. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη

Η βελτίωση της χρηματοροής και η αξιοποίηση του πελατολογίου είναι οι βασικοί τομείς που ενδιαφέρεται ένας Οργανισμός να μεγιστοποιήσει και να επενδύσει στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Κάθε εταιρεία, με ένα σημαντικό από πλευράς αριθμού και διασποράς πελατολόγιο, χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογία για να διευκολύνει και να εξασφαλίσει την είσπραξη των απαιτούμενων οφειλών της. Σε όλη αυτή τη διεργασία πρέπει να εξασφαλιστεί παράλληλα η οικονομικότερη διαχείριση αλλά και η διατήρηση της πελατειακής σχέσης.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Μελέτες Περίπτωσης

 • Η περίπτωση: Εταιρεία ενημέρωσης που διαχειρίζεται σημαντικό όγκο χαρτοφυλακίων απαιτήσεων τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, εμπορικών και δημοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος της εταιρείας, να
  Read More
 • Η περίπτωση: Διαμόρφωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αφενός στην ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και αφετέρου στους Διευθυντές Τμημάτων ενός Ασφαλιστικού Οργανισμού.
  Read More
 • Η περίπτωση: Η αντιμετώπιση των αναγκών της Ομάδας Διαχείρισης Απαιτήσεων, για εταιρεία που απευθύνεται σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (Β2Β) σε θέματα που αφορούν τη διαφήμιση
  Read More
 • Η περίπτωση: Ένας εκπαιδευτικός Οργανισμός με σημαντικό χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων και δεδομένα που αφορούσαν σε πολύ ευαίσθητές πελατειακές σχέσεις από την μία πλευρά αλλά και της
  Read More
 • Believe you can and you're halfway there

  By Theodor Roosevelt
 • It is always the simple that provides the marvelous

  By Milton Berle
 • Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success

  By Henry Ford
 • Innovation distinguishes between a leader and a follower

  By Steve Jobs
 • The secret of getting ahead is getting started

  By Mark Twain
 • It's not a faith in technology. It's faith in people

  By Steve Jobs
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6